POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.INTERMARCHE.OLSZTYN.PL

Niniejsza polityka prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.intermarche.olsztyn.pl (określanego dalej jako “Serwis”), prowadzonego przez spółkę MANET sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Dr Stanisława Dorantta 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO – KRS pod numerem KRS 0000483301, kapitał zakładowy w wysokości: 556.000 zł (wpłacony w całości), NIP: 7822565482, e-mail: olsztyn@intermarche.pl (określanej dalej jako “MANET”).

I. Dane osobowe

Dane dotyczące użytkowników Serwisu przetwarzane są przez MANET sp. z o.o. (adres jak wyżej), będącą w odniesieniu do tych danych osobowych ich administratorem zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Gromadzone dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika Serwisu zezwolenia, bądź na podstawie innych ustawowych przesłanek zezwalających na przetwarzanie danych osobowych bez uzyskiwania odrębnej zgody, w szczególności w celu wykonania określonej usługi, bądź w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego celu. Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)., a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne.

II. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje tzw. cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, które mogą być odczytywane przez serwery internetowej przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym użytkownika. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez MANET sp. z o.o. i wykorzystywane przez MANET sp. z o.o., jak również przez podmioty współpracujące z MANET sp. z o.o., w tym w szczególności dostawcę usługi internetowej. Pliki cookies w ramach Serwisu używane są do: 1) przechowywania klucza sesji niezbędnego do prawidłowego działania aplikacji, jaką jest strona internetowa www.intermarche.olsztyn.pl, 2) przechowywanie danych anonimowych przeglądarki internetowej używanych do tworzenia raportów i statystyk ruchu w obrębie serwisu www.intermarche.olsztyn.pl, 3) Przechowywania informacji o wyświetleniu komunikatu o wykorzystywaniu ciasteczek. Użytkownicy serwisu za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez użytkownika Serwisu przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu a Serwis będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, nie spowoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie.

III. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących stosowanej przez MANET sp. z o.o. polityki prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie I.5. prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej olsztyn@intermarche.pl

IV. NEWSLETTER SMS

1) Wyrażenie zgodny na otrzymywanie poprzez SMS bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.
2) Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji klikając w link „wypisz się”, znajdującym się na podstronie NEWSLETTER SMS.
3) Administrator zastrzega sobie prawo do:
– przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);
– chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;
– nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.